материалын барилгын материалын хогийг нураан буулгахад хэрхэн ашиглаж болох талаар