механик нүүрсийг боловсруулах тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний гарын авлага