нүүрсний уурхайн бутлуурын бутлуурын өртгийн үр ашгийн дүн шинжилгээ