түрээс борлуулалтын зориулалт бүхий гар утас үйлдвэрлэх станц