зэс хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн эрчим хүчний хэрэглээ