вольфрамыг ашиглахад ямар тоног төхөөрөмж ашигладаг вэ