германы баазын жижиг хэмжээний үйлдвэрлэлийн санаанууд