нүүрсний бутлуурын загвар материал ба үйл ажиллагаа