бодит тоо нь хөдөлгөөнт бутлуурын байгууламжийг холбох зам юм