шохойн чулуу хэрхэн ашиглагдаж байгаа тухай бүдүүвч