ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлагын карьер энэтхэг