борлуулах зорилгоор ашигт малтмалын олборлолт хийх бизнес эрхэлдэг