чөлөөт үдээс хойш чуулганд оролцсон захиандаа баярлалаа