янз бүрийн диаметртэй бөмбөлөг ашиглаж байгаа үед бөмбөгийг тийш эргүүлэх хурд огцом