төмрийн хүдэрт зориулсан өрөмдлөгийн зориулалтын өрөмдлөг