уул уурхайн салбарт оруулсан хувь нэмэр нь улс орны хэмжээнд гд г