харьцуулах чулуулаг бутлуурын үйл ажиллагааны зардал