чулуулаг тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчээс боловсруулах элс