нэг тонн нь бүдүүн ширхэгтэй нэгтгэсэн үйлдвэрлэлт