бүх үйлчлүүлэгчдэд зориулсан үйл явдалд талархал илэрхийлье