гидролизацийн процессын цахилгаан станц үйлдвэрлэсэн байна