500 815 400
789 202 278

Szkolenia

Proponujemy Państwu usługi szkoleniowe o najwyższym poziomie efektywności. Programy szkoleń tworzone są na podstawie analizy potrzeb klientów, uwzględniając specyfikę branży w której Państwo prowadzicie działalność.

Wśród naszych trenerów znajdzecie Państwo specjalistów z zakresu sprzedaży, wystąpień publicznych, analiz finansowych, marketingu internetowego i zarządzania.

Naszym klientom oferujemy również pomoc w uzyskaniu dofinansowań na wybrane przez Państwa szkolenia.

Zapytania prosimy kierować pod nr tel: 500 815 400 i adres: info@apartamentylubelskie.pl

Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych i przykładowych szkoleń.

Program szkolenia “Efektywność i optymalizacja w firmie.”
Ramowy program usługi – 16 h

 • Prawo sukcesu, prawo porażki
 • Bezpieczeństwo w biznesie
 • Działalność a spółka z o.o.
 • Sukcesja majątkowa.
 • Kim jesteś w firmie?
 • Delegowanie obowiązków… jak to zrobić?
 • Jak pozyskać klienta ? jak zatrzymać klienta?
 • Zarządzanie czasem? Czy to tylko marketing ?
 • Podstawowe pojęcia z zakresu windykacji
 • Przedawnienie jako podstawowy zarzut obrony dłużnika, wyjaśnienie, omówienie praktycznego zastosowania zarzutu, terminy przedawnienia, przerwanie biegu przedawnienia
 • Uznanie długu i zrzeczenia się zarzutu przedawnienia - narzędzia w rękach wierzyciela
 • Odsetki - pojęcie i rodzaje
 • Postępowanie przedsądowe (wezwanie do zapłaty, mediacja)
 • Pozew - jaki pismo inicjujące etap sądowych dochodzenia swoich praw
 • Postępowanie sądowe – rola powoda, pozwanego i Sądu w procesie cywilnym
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Postępowanie karne – kiedy mamy do czynienie z oszustwem i z uszczuplaniem swojego majątku z pokrzywdzeniem wierzyciela, omówienie art. 286 kk i 300 kk (etap postępowanie przygotowawczego oraz rozprawy głównej)

Cel biznesowy i edukacyjny

Uczestnicy dowiedzą się: Jak zobowiązania w firmie przekładają się na życie prywatne i rodzinne Jak zabezpieczyć firmę przed upadłością Jak ochronić rodzinę przed konsekwencjami upadłości Czy to już czas na spółkę? O korzyściach prowadzenia Spółki z o.o. O korzyściach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej Jak kredyt negatywnie wpływa na płynność Jak duże znaczenie ma testament dla rodziny Jak chronić majątek -jak utrzymać klienta -jak zadbać o relacje - jak zoptymalizować pracę -jak zwiększyć swoją efektywność Ponadto uczestnicy zrozumieją na czym polega windykacja, przez co skutecznie i szybko będą dochodzili swoich należności. Będą unikać błędów powodujących straty finansowe. Nadto nauczą się obrony przed żądaniami w zakresie przedawnionych roszczeń. Dzięki poznaniu omówionych kwestii na szkoleniu będą mogli prowadzić swoją własną windykację unikając kosztów podmiotów zewnętrznych. Uczestnicy nabędą: -świadomość prawną, -świadomość finansową, -świadomość ekonomiczną, - świadomość biznesową, -poczucie bezpieczeństwa. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu dochodzenia należności, będą wiedzieli co to jest windykacja, poznają jej rodzaje, będą potrafili rozróżnić etapy dochodzenia należności, nabędą umiejętność prawidłowej kolejności dochodzenia roszczeń, poznają wymogi formalne wezwanie do zapłaty, nauczą się liczyć termin przedawnienia jak również poznają inne , w podstawowym zakresie instytucje prawa cywilnego związane z dochodzeniem roszczeń pieniężnych. Uczestnicy poznają etapy postępowania sądowego i nauczą się jego taktyki w zależności od roli procesowej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza oparta o własne doświadczenia i doświadczenia naszych klientów podana polskim prostym językiem w formie aktywnych warsztatów. Wolimy zapobiegać niż leczyć, a wszystko jest oparte o świadomość w biznesie, która ma duży wpływ na rozwój firmy i bezpieczeństwo w odniesieniu na życie służbowe i prywatne. Przekażemy konkretne narzędzia, wiedzę wzmacniające: -świadomość prawna, -świadomość finansowa, -świadomość ekonomiczna, -świadomość biznesową, -poczucie bezpieczeństwa, Uczestnicy dowiedzą się: 1. Jak zobowiązania w firmie przekładają się na życie prywatne i rodzinne 2. Jak zabezpieczyć firmę przed upadłością 3. Jak ochronić rodzinę przed konsekwencjami upadłości 4. Czy to już czas na spółkę? 5. O korzyściach prowadzenia Spółki z o.o. 6. O korzyściach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej 7. Jak kredyt negatywnie wpływa na płynność 8. Jak duże znaczenie ma testament dla rodziny 9. Jak chronić majątek Pokażemy: -jak utrzymać klienta -jak zadbać o relacje -jak zoptymalizować pracę -jak zwiększyć swoją efektywność -pokażemy Ci pieniądze, po które już dawno powinieneś się schylić a nie widziałeś ich… -najczęściej popełniane błędy, które przez całe szkolenie będziemy zapisywać na tablicy. W ostatniej godzinie szkolenia zastanowimy się co robić by tych błędów nie popełniać. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu dochodzenia należności, będą wiedzieli co to jest windykacja, poznają jej rodzaje, będą potrafili rozróżnić etapy dochodzenia należności, nabędą umiejętność prawidłowej kolejnośći dochodzenia roszczeń, poznają wymogi formalne wezwanie do zapłaty, nauczą się liczyć termin przedawnienia jak również poznają inne , w podstawowym zakresie instytucje prawa cywilnego związane z dochodzeniem roszczeń pieniężnych. Uczestnicy poznają postepowanie sądowego i nauczą się taktyki postepowania w zależności od roli procesowej. Uczestnicy zrozumieją na czym polega windykacja, przez co skutecznie i szybko będą dochodzili swoich należności. Będą unikać błędów powodujących straty finansowe. Nadto nauczą się obrony przed żądaniami w zakresie przedawnionych roszczeń. Dzięki poznaniu omówionych kwestii na szkoleniu będą mogli prowadzić swoją własną windykację unikając kosztów podmiotów zewnętrznych.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Marketing bez tajemnic” Ramowy program usługi - 20h

 • Budowanie Wizerunku Marki Identyfikacja wizualna marki / dlaczego jest to ważne
 • Budowanie świadomości marki dla konsumenta Wartości marki – określenie esencji marki
 • Zarządzanie kapitałem marki
 • Co komunikuje Twoja marka , a co chciałabyś żeby komunikowała?
 • Twoja marka w social mediach.
 • Analiza skutecznych działań promocji marki w social mediach.
 • Zarządzanie kryzysem maki w social mediach – case study.
 • Nowoczesny Konsument
 • Zdefiniowanie konsumenta.
 • Klient bliski i daleki
 • Psychologia kupowania
 • Zmienność zachowań konsumenckich. Jak je przewidzieć?
 • Nowoczesne kreowanie trendów.
 • Influencerzy – rola w marketingu i wpływ na zachowania konsumentów.
 • Dostępność natychmiastowa – pokolenie XYZ nasi potencjalni klienci.
 • Klient nadal nasz Pan!
 • Jak poradzić sobie z wymagającym klientem?
 • Kupujemy produkt czy ideologię?
 • Projektowanie strategii marketingowej Czym jest strategia marketingowa. Dlaczego warto ją mieć Dla kogo jest robiona strategia marketingowa? Etapy budowania strategii marketingowej dla firmy.
 • Analiza SWOT na przykładzie produktu Kto odpowiada za wdrożenie strategii w firmie? Strategia wobec konkurentów i partnerów biznesowych – iść na konfrontację czy współpracować?
 • Zmiana strategii marketingowej. Czy należy zmieniać strategię i w jaki sposób? Czy angażować pracowników w strategię marketingową? Kryteria wyboru najlepszej strategii
 • Jak się reklamować?
 • Reklama dźwignią handlu – wszystko o reklamie
 • Nowoczesne kampanie reklamowe.
 • Koszty i zyski. Tradycyjna reklama a kampanie w social mediach.
 • Czy angażowanie firmy w akcje społeczne się opłaca?
 • Wszystko jest reklamą – wykorzystaj to!
 • Reklama spersonalizowana – dlaczego? Różne podejścia w zależności od klienta docelowego.

Cel biznesowy i edukacyjny

Szkolenie pokaże uczestnikom: jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca, który chce promować wizerunek swej firmy i budować świadomość swojej marki, tak by była ona wartością dla firmy na rynku Uczestnicy zdobędą również wiedzę dotyczącą: reklamy, narzędzi reklamowych. Nauczą się jak łączyć wszystkie aspekty wizerunku firmy i wykorzystać je do reklamy. Poznają sposoby dotarcia do swojego klienta. Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji marketingowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą wizerunku marki. Zwiększą świadomość budowania wizerunku marki i monitorowania działań w social mediach. Zdobędą narzędzia potrzebne do określenia wartości marki, komunikacji marki, monitorowania zachowań konsumenta, reakcji na kryzys. Odpowiemy na pytania : jak budować markę? Czy warto to robić? W jaki sposób? I od czego zacząć? Uczestnicy szkolenia staną się bardziej świadomi w kwestii promowania własnej firmy i kreowania skutecznego, przynoszącego zyski wizerunkowe. Uczestnicy zdobędą również wiedzę dotyczącą mechanizmów jakie działają na konsumentów. Zbudują profil swojego klienta. Zdefiniują czym kierują się przy wyborze oferty nasi obecni, ale też potencjalni klienci? Jakimi kryteriami mierzą wartość naszej oferty? w jakim stopniu reagują na mechanizmy promocyjne? co wpływa na ich wybór miejsca zakupów? jakie są ich upodobania i przyzwyczajenia zakupowe? jak sami kategoryzują różne produkty i marki w danym segmencie? Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą startegii marketingowej, etapów jej powstawania. Dostarczenie uczestnikom zajęć wiedzy, narzędzi i umiejętności do marketingowego rozwoju przedsiębiorstwa obejmujące: analizę rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej firmy oraz formułowane efektywnej strategii marketingowej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji marketingowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Marketing i sprzedaż w mikro/małej firmie - czyli niezbędna wiedza marketingowa dla mikro i małych przedsiębiorstw

I dzień – sobota – 8 godz

Przede wszystkim Klient – 2 godz

 • Skuteczna segmentacja i targeting
 • Typologia klientów, rozpoznawanie typu klienta i adekwatne do danego typu prowadzenie spotkania
 • Potrzeby klienta jako podstawa do podejmowania decyzji marketingowych

Budowanie profesjonalnej oferty rynkowej – 2 godz

 • Produkt – analiza produktu, zalety, korzyści, przewaga konkurencyjna
 • Produkt w rożnych ujęciach marketingowych (pozycjonowanie, sezonowość sprzedaży)
 • Grupa docelowa
 • Tworzenie oferty i prezentacji produktu
 • Optymalizacja oferty i różnicowanie produktu w oparciu o segmentację klientów i analizę konsumentów

Marketing - Promocja produktów i usług – 4 godz

 • Rola i podstawy marketingu w małej firmie
 • Budowanie strategii – fundament skuteczności

II dzień - niedziela – 8 godz

Marketing – Budowania wizerunku firmy – 3 godz

 • Sztuka budowania wizerunku - Identyfikacja wizualna.
 • Promocja produktów i usług

Budowanie strategii marketingowej z wykorzystaniem Internetu –2 godz

 • Wykorzystanie Internetu do komunikacji z klientem
 • Narzędzia e-promocji
 • Promocja i budowania wizerunku w internecie
 • Media społecznościowe

Profesjonalna obsługa Klienta i techniki sprzedaży – 3 godz

 • Elementy profesjonalnej obsługi klienta
 • Przygotowanie do wizyty handlowej
 • Etapy wizyty handlowej oczami sprzedawcy i klienta.
 • Otwarcie rozmowy handlowej.
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta.
 • Prezentowanie oferty – język cech, zalet i korzyści.
 • Metody obrony ceny.
 • Zastrzeżenia klientów – kłopot czy okazja?.
 • Zamknięcie rozmowy handlowej.

Po szkoleniu łatwiej będzie przygotować harmonogram konkretnych działań marketingowych Wykorzystanie wiedzy w praktyce przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych firmy. Uczestnicy poznają mechanizmy i wartości stosowania spójnych działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprzedaży i obsługi klienta. Kurs  pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności pozyskiwania nowych klientów, a także przedstawia techniki utrzymywania z nim pozytywnych relacji stanowiące klucz do sukcesu firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami marketingu w mikro/małej firmie oraz procedurami i standardami w zakresie obsługi klienta oraz technikami i narzędziami skutecznej sprzedaży i promocji.

Czego dowiedzą się uczestnicy:

 • Jak dostosować marketing do potrzeb klientów i czym jest marka
 • Jak marketingowo pozycjonować produkty i usługi
 • Jaka jest rola marketingu w małym przedsiębiorstwie
 • Podstawowe definicje i prawa rządzące marketingiem, czyli czym tak naprawdę jest marketing
 • W jaki sposób przygotować i prowadzić działania sprzedażowe
 • Jak szukać potencjalnych Klientów i zachęcić ich do współpracy.
 • Podstawowe zagadnienia z e-marketingu
 • Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji firmy
 • Jak współpracować z dostawcami usług promocyjnych

Program szkolenia “Orientacja na klienta-efektywna strategia funkcjonowania firmy”

Ramowy program usługi - 16h

 • Klient i jego miejsce w strukturze firmy – (pozycja klienta w spójnej koncepcji funkcjonowania poszczególnych obszarów firmy
 • Poznajemy swoich klientów – segmentacja i profilowanie klientów
 • Profesjonalna obsługa klienta w bieżącej działalności firmy
 • Komunikacja z klientem i otoczeniem rynkowym
 • Budowanie i optymalizacja oferty rynkowej
 • Świadome kreowanie wizerunku firmy jako budowanie wartości
 • Klient w elementach mix marketingu

Cel biznesowy i edukacyjny

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w prawidłowym definiowaniu pozycji klienta w strukturze funkcjonowania firmy. Poznają zależności miedzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania firmy a finalnym klientem. Uczestnicy poznają procesy wpływające na budowanie oferty produktowej/usługowej w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców. Uczestnicy będą potrafili dokonać segmentacji potencjalnych grup klientów, określić ich oczekiwania i na tej podstawie zbudować lub zoptymalizować ofertę rynkową. Zostaną również przedstawione narzędzia oraz kanały komunikacji firmy z klientami i otoczeniem rynkowym – dzięki temu uczestnicy nabędą wiedzę jak dostosować swoją strategię komunikacji do branży i specyfiki swojej działalności. Szkolenie pozwoli uczestnikom na nabycie i usystematyzowanie wiedzy pozwalającej na spójne zbudowanie i dostosowanie do swojej działalności modelu strategii zorientowanej na klienta. Zostaną przedstawione poszczególne etapy budowania strategii rynkowej pozwalające na spójne zbudowanie strategii wejścia / działania na rynku. Uczestnicy będą potrafili poprawnie zdefiniować grupy potencjalnych odbiorców.
Uczestnicy poznają wartości i zasadność stosowania orientacji na klienta w ramach swoich działalności. Będą potrafili określić i wyodrębnić grupy docelowe usług/produktów. Uczestnicy uzyskają wiedzę o zaletach budowania spójnej strategii działania firmy w oparciu o elementy marketingu mix – ze szczególnym uwzględnieniem roli klienta w funkcjonowaniu firmy. Poznają zależności pomiędzy efektywnością poszczególnych obszarów działalności firmy a ukierunkowaniem ich na klienta. Uczestnicy poznają podstawy komunikacji z otoczeniem rynkowym, klientami oraz zasady i dobre praktyki w zakresie świadomego kreowania wizerunku organizacji.
Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo - marketingowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnicy nabędą przekonanie o ważnej roli klienta na każdym etapie organizacji działalności firmy. Będą potrafili właściwie określić i wyodrębnić poszczególne grupy docelowe odbiorców usług/produktów firmy. Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami rządzącymi procesem budowania oferty rynkowej odpowiadającej potrzebom klientów. Nabędą wiedzę o korzyściach z świadomego budowania spójnej strategii działania uwzględniającego poszczególne elementy marketingu mix ze szczególnym uwzględnieniem budowania wizerunku i procesu obsługi klientów. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Weryfikacja nabytych kompetencji

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Skuteczna promocja i sprzedaż produktów i usług ”

Ramowy program usługi - 16h

 • Definicja biznesplanu, określenie celów biznesplanu, jego funkcji, przydatności. Sposób budowy biznesplanu i jego struktura
 • Różne metody analizy zasobów i otoczenia przedsiębiorstwa, m.in. SWOT; PEST; model 5 sił Portera
 • Warsztaty z analizy zasobów oraz makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa - case study
 • Segmentacja rynku: metody segmentacji klientów, celowość, cechy poszczególnych segmentów, wstęp do badań marketingowych
 • Poznanie zasad marketing mix; celu marketingu; budowy produktu; sposobów ustalania cen; dystrybucji, podstawowych zasad promocji i reklamy, rodzajów promocji i reklamy
 • Praktyczne ćwiczenia z budowy marketing mix dla określonych przypadków
 • Praktyczne ćwiczenia z budowy strategii promocyjnej i przekazu reklamowego
 • Struktura przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie, wartościowy i ilościowy próg opłacalności (BEP), okres zwrotu z inwestycji
 • Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej; podatek dochodowy, ryczałt od przychodów, karta podatkowa, skala podatkowa; podatek obrotowy, kasa fiskalna, terminy podatkowe

Cel biznesowy i edukacyjny

Uczestnicy uzyskają przekonanie o celowości właściwego przygotowania biznesplanu, będą potrafili poznać swoje atuty i przewagi konkurencyjne oraz swoje słabości. Nabędą wiedzę o perspektywach i możliwościach rozwoju swoich przedsiębiorstw, praktycznie poznają metody analizy zasobów i otoczenia różnych przedsiębiorstw, uzyskają świadomość celowości i zasadności segmentacji rynku. Będą potrafili podzielić swoich klientów na segmenty oraz zaplanować prostą kampanię marketingową związaną z przygotowaniem i wprowadzeniem na rynek nowego produktu/usługi, Uczestnicy będą potrafili zaplanować prostą kampanię marketingową związaną z przygotowaniem i wprowadzeniem na rynek nowego produktu/usługi. Poznają zasady budowy reklamy i możliwe do zastosowania narzędzia promocyjne, będą potrafili obliczyć opłacalność inwestycji, zaplanować przepływy finansowe, wybrać właściwą formę opodatkowania, Uczestnicy będą potrafili obliczyć opłacalność inwestycji, zaplanować przepływy finansowe, wybrać właściwą formę opodatkowania. Uczestnicy poznają celowość przygotowywania biznesplanu oraz jego strukturę, poznają metody analizy otoczenia biznesowego i zasobów przedsiębiorstwa, poznają celowość dokonywania segmentacji rynku i podstawowe reguły jej sporządzania. Będą potrafili podzielić swoich obecnych.
i przyszłych klientów na segmenty, Uczestnicy uzyskają wiedzę o celu i zastosowaniu Marketing Mix; Poznają zależności pomiędzy strategiami marketingowymi a ceną, rodzajem produktów, sposobem dystrybucji, Uzyskają wiedzę o celach i sposobach reklamy i promocji, Poznanie praktycznych przykładów budowy miksu marketingowego dla określonych przypadków, Uczestnicy poznają podstawy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz podstawową wiedzę z zakresu opodatkowania działalności gospodarczej,Uczestnicy poznają podstawy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz podstawową wiedzę z zakresu opodatkowania działalności gospodarczej.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji.

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia.

Program szkolenia
“Skuteczny marketing,sprzedaz i motywacja”

 • Typologia klientów, rozpoznawanie typu klienta i adekwatne do danego typu prowadzenie spotkania 
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta. 
 • Elementy profesjonalnej obsługi klienta
 • Produkt – analiza produktu, zalety, korzyści, przewaga konkurencyjna 
 • Produkt w rożnych ujęciach marketingowych (pozycjonowanie, sezonowość sprzedaży) 
 • Grupa docelowa (powody zakupowe, wypracowanie argumentacji) i budowanie bazy klientów i zarządzanie nią) 
 • Tworzenie oferty i prezentacji produktu 
 • Optymalizacja oferty i różnicowanie produktu w oparciu o segmentację klientów i analizę konsumentów
 • Rola i podstawy marketingu w małej firmie 
 • Budowanie strategii – fundament skuteczności 
 • Sztuka budowania wizerunku - Identyfikacja wizualna 
 • Promocja produktów
 • Wykorzystanie Internetu do komunikacji z klientem
 • Narzędzia e-promocji 
 • Promocja i budowania wizerunku w internecie 
 • Media społecznościowe
 • Przygotowanie do wizyty handlowej 
 • Etapy wizyty handlowej oczami sprzedawcy i klienta 
 • Otwarcie rozmowy handlowej 
 • Rozpoznawanie potrzeb klienta 
 • Prezentowanie oferty – język cech, zalet i korzyści 
 • Metody obrony ceny 
 • Zastrzeżenia klientów – kłopot czy okazja? 
 • Zamknięcie rozmowy handlowej
 • Czym jest motywacją i jak ją budować? 
 • Motywacja wewnętrzna - jak ją kreować? 
 • Motywacja zewnętrzna - gdzie czerpać przykłady?
 • Motywacja pracowników a działanie zespołu
 • Rola lidera w motywacji grupy
 • Perspektywa sposobem na motywację do celu
 • Życie jako droga do.... - Motywacja w działaniu

Program szkolenia “Trudny Klient ”
Ramowy program usługi - 16h

Dzień pierwszy:

 • Panowanie nad emocjami w czasie rozmowy handlowej cz. 1
 • Panowanie nad emocjami w czasie rozmowy handlowej cz. 2
 • Radzenie sobie ze stresem wywołanym przez klienta
 • Presja czasu a presja klienta
 • Język wulgaryzmów klienta - jak sobie z nim radzić?

Dzień drugi:

 • Język reklamacyjny - jak odmawiać by nie wzbudzać agresji
 • Wywieranie wpływu - jak opanować klienta
 • Wywieranie wpływu - jak przekonać klienta
 • System naprawczy sposobem na reklamację klientów
 • Case Study i Pytania

Cel biznesowy i edukacyjny

Zwiększenie skuteczności reklamacji, budowanie relacji z klientami poreklamacyjnymi, negocjowanie warunków ugód, radzenie sobie ze stresem reklamacyjnym i budowanie pozytywnych relacji z klientami "po przejściach".
Nauka radzenia sobie z klientem roszczeniowym, panowanie nad stresem w czasie trudnych negocjacji, kontrole emocji i sposoby na przejście procesu reklamacyjnego. Uczestnicy przyswoją umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, z agresywną postawą i oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji które są niezbędne do fukcjonowania w życiu biznesowym z drugim człowiekiem ze szczególnym naciskiem na sytuację kryzysowe jak reklamacja czy trudny klient. Uczestnik nabierze świadomości znaczenia jaki wpływ na jakość naszych kontaktów mają emocję i umiejętność panowania nad nimi. Nauczy się okazywać empatię mając świadomość jaki to skuteczny sposób radzenia sobie ze stresem, pozna sposoby odczytywania emocji z mimiki rozmówcy. Nauczy się nazywać własne emocje oraz emocje rozmówcy, oraz będzie potrafił dobierać odpowiednie zachowania do sytuacji aby nie eskalować problemu a go rozwiązywać. Dzięki technikom wczuwania się w emocję innych będzie potrafił wczuć się w emocję klienta a jednocześnie nauczy się tonować jego agresję i gasić tak zwane "pożary" handlowe. Uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie z klientem roszczeniowym, panowania nad stresem w czasie trudnych negocjacji, kontrolę emocji i sposoby na przejście procesu reklamacyjnego. Uczestnicy przyswoją umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami, z agresywną postawą i oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Dzięki temu zostanie zwiększona skuteczności reklamacji w firmach, uczestnicy nauczą się budowania relacji z klientami poreklamacyjnymi, negocjowania warunków ugód, bedą radzili sobie ze stresem reklamacyjnym i budowaniem pozytywnych relacji z klientami "po przejściach". Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji.

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Skuteczny marketing, sprzedaż i motywacja.”
Ramowy program usługi – 16 h

1. Przede wszystkim Klient

• Skuteczna segmentacja i targeting • Typologia klientów, rozpoznawanie typu klienta i adekwatne do danego typu prowadzenie spotkania • Rozpoznawanie potrzeb klienta. • Elementy profesjonalnej obsługi klienta

2. Budowanie profesjonalnej oferty rynkowej

• Produkt – analiza produktu, zalety, korzyści, przewaga konkurencyjna • Produkt w rożnych ujęciach marketingowych (pozycjonowanie, sezonowość sprzedaży) • Grupa docelowa (powody zakupowe, wypracowanie argumentacji) i budowanie bazy klientów i zarządzanie nią • Tworzenie oferty i prezentacji produktu • Optymalizacja oferty i różnicowanie produktu w oparciu o segmentację klientów i analizę konsumentów:

3. Marketing - Promocja produktów i sztuka budowania wizerunku

• Rola i podstawy marketingu w małej firmie • Budowanie strategii – fundament skuteczności • Sztuka budowania wizerunku - Identyfikacja wizualna • Promocja produktów

4. Budowanie strategii marketingowej z wykorzystaniem Internetu

• Wykorzystanie Internetu do komunikacji z klientem • Narzędzia e-promocji • Promocja i budowania wizerunku w internecie • Media społecznościowe

5. Sprzedaż

• Przygotowanie do wizyty handlowej • Etapy wizyty handlowej oczami sprzedawcy i klienta • Otwarcie rozmowy handlowej • Rozpoznawanie potrzeb klienta • Prezentowanie oferty – język cech, zalet i korzyści • Metody obrony ceny • Zastrzeżenia klientów – kłopot czy okazja? • Zamknięcie rozmowy handlowej

6. Czym jest motywacją i jak ją budować?

a) Motywacja wewnętrzna - jak ją kreować?
b) Motywacja zewnętrzna - gdzie czerpać przykłady?

7. Motywacja pracowników a działanie zespołu

a) Typy osobowości pracowników w dobór technik motywacyjnych
b) budowanie lojalności grupy
c) Jak zachować spójność zespołu pomimo redukcji zatrudnienia?
d) Rola lidera w motywacji grupy

8. Perspektywa sposobem na motywację do celu

a) Jak wyznaczać cele ścieżką motywacyjną
b) Techniki motywacyjne w realizacji postanowień
c) Motywacja indywidualna motorem grupy

9. Życie jako droga do.... - Motywacja w działaniu

a) Jak motywować się pomimo przeciwności losu b) Motywacja czy determinacja?
c) Sposoby na "gorszy dzień" , jak go pokonać?
d) Techniki mentalne pomagające w motywacji

Cel biznesowy i edukacyjny

Szkolenie przyczyni się do nabycia kompetencji umożliwiających m.in. przygotowywanie harmonogramów konkretnych działań marketingowych. Wykorzystanie wiedzy w praktyce przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych firmy. Uczestnicy poznają mechanizmy i wartości stosowania spójnych działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu sprzedaży i obsługi klienta. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności pozyskiwania nowych klientów, a także przedstawia techniki utrzymywania z nim pozytywnych relacji stanowiące klucz do sukcesu firmy. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami marketingu w mikro/małej firmie oraz procedurami i standardami w zakresie obsługi klienta oraz technikami i narzędziami skutecznej sprzedaży i promocji. Ponadto wpłynie na zmniejszanie kosztów zatrudnienia •i optymalizację rotacji pracowników, wzrost ich lojalności i zaangażowanie przyczyni się również do budowania atmosfery kreatywnego myślenia i dobrej atmosfery w pracy. Czego dowiedzą się uczestnicy: • Jak dostosować marketing do potrzeb klientów i czym jest marka • Jak marketingowo pozycjonować produkty i usługi • Jaka jest rola marketingu w małym przedsiębiorstwie • Podstawowe definicje i prawa rządzące marketingiem, czyli czym tak naprawdę jest marketing • W jaki sposób przygotować i prowadzić działania sprzedażowe • Jak szukać potencjalnych Klientów i zachęcić ich do współpracy. • Podstawowe zagadnienia z e-marketingu • Jak wykorzystać media społecznościowe w promocji firmy • Jak współpracować z dostawcami usług promocyjnych • Jak radzić sobie z powstającymi problemami i zwiększaniem zaangażowanie pracowników przez codzienną dawką motywacji • Jak rozdzielać zadania tak by dobierać motywację do zadania • Jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji.

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Sprzedaż produktów i usług bez tajemnic czyli techniki i sposoby skutecznego handlu - warsztaty praktyczne. ”
Ramowy program usługi - 20h

Moduł I.

Wprowadzenie Wprowadzenie w tematykę szkolenia, przedstawienie głównych założeń.
Czym są techniki sprzedaży i czym jest sprzedaż?
Jak podejść do nich właściwie?

Moduł II.

Techniki sprzedaży – rodzaje i zastosowania.
Podstawowe Techniki sprzedaży - Analiza Trudne sytuacje w kontakcie z klientem (omówienie, case study).
Techniki autoprezentacji i pierwszego wrażenia w nawiązywaniu relacji z klientem.
Techniki panowania nad stresem i mową ciała - wiarygodność handlowa
Standardy profesjonalnej obsługi klienta w procesie sprzedaży.

Moduł III.

Profesjonalne negocjacje w sprzedaży - techniki i zastosowanie.
Etapy procesu sprzedaży.
Techniki negocjacji i wywierania wpływu.
Techniki Prezentacji oferty (produktu, usługi itp.) z wykorzystaniem języka korzyści oraz story selling.
Zasady prowadzenie negocjacji z klientem. Profesjonalna obsługa posprzedażowa

Moduł IV.

Podsumowanie szkolenia (pytania i odpowiedzi, feedback). Na koniec warsztatów zostanie przeprowadzony test sprawdzający i rozwiązanie case study celem weryfikacji nabytych kompetencji przez każdego z uczestników.

Cel biznesowy i edukacyjny

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształceni

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji.

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Sprzedaż produktów i usług bez tajemnic czyli techniki i sposoby skutecznego handlu - warsztaty praktyczne. ”
Ramowy program usługi - 16h

Moduł I.

Wprowadzenie Wprowadzenie w tematykę szkolenia, przedstawienie głównych założeń.
Czym są techniki sprzedaży i czym jest sprzedaż?
Jak podejść do nich właściwie?

Moduł II.

Techniki sprzedaży – rodzaje i zastosowania.
Podstawowe Techniki sprzedaży - Analiza Trudne sytuacje w kontakcie z klientem (omówienie, case study).
Techniki autoprezentacji i pierwszego wrażenia w nawiązywaniu relacji z klientem.
Techniki panowania nad stresem i mową ciała - wiarygodność handlowa
Standardy profesjonalnej obsługi klienta w procesie sprzedaży.

Moduł III.

Profesjonalne negocjacje w sprzedaży - techniki i zastosowanie.
Etapy procesu sprzedaży.
Techniki negocjacji i wywierania wpływu.
Techniki Prezentacji oferty (produktu, usługi itp.) z wykorzystaniem języka korzyści oraz story selling.
Zasady prowadzenie negocjacji z klientem. Profesjonalna obsługa posprzedażowa

Moduł IV.

Podsumowanie szkolenia (pytania i odpowiedzi, feedback). Na koniec warsztatów zostanie przeprowadzony test sprawdzający i rozwiązanie case study celem weryfikacji nabytych kompetencji przez każdego z uczestników.

Cel biznesowy i edukacyjny

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształceni

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji.

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Tajniki Biznesu”
Ramowy program usługi – 16 h

Moduł I.

Wprowadzenie Wprowadzenie w tematykę szkolenia, przedstawienie głównych założeń. Czym są techniki sprzedaży i czym jest sprzedaż? Jak podejść do nich właściwie?

Moduł II.

Techniki sprzedaży – rodzaje i zastosowania. Podstawowe Techniki sprzedaży - Analiza Trudne sytuacje w kontakcie z klientem (omówienie, case study). Techniki autoprezentacji i pierwszego wrażenia w nawiązywaniu relacji z klientem. Techniki panowania nad stresem i mową ciała - wiarygodność handlowa Standardy profesjonalnej obsługi klienta w procesie sprzedaży.

Moduł III.

Profesjonalne negocjacje w sprzedaży - techniki i zastosowanie. Etapy procesu sprzedaży. Techniki negocjacji i wywierania wpływu. Techniki Prezentacji oferty (produktu, usługi itp.) z wykorzystaniem języka korzyści oraz story selling. Zasady prowadzenie negocjacji z klientem. Profesjonalna obsługa posprzedażowa.

Moduł IV.

Podsumowanie szkolenia (pytania i odpowiedzi, feedback). Na koniec warsztatów zostanie przeprowadzony test sprawdzający i rozwiązanie case study celem weryfikacji nabytych kompetencji przez każdego z uczestników.

Cel biznesowy i edukacyjn

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Program szkolenia “Wystąpienia publiczne”
Ramowy program usługi – 16

Dzień pierwszy:

Panowanie nad stresem? Kto się stresuje? Techniki panowania nad stresem
Budowa Wystąpienia Publicznego
cz. 1 Budowa Wystąpienia Publicznego cz.2

Dzień drugi:

„Elevator Speech” czyli „szybkie mowy”
Praca z mikrofonem i sceną
Wystąpienie Sprzedażowe czyli sprzedaż opowieścią
Praktyczne przykłady wystąpień i Ćwiczenia
Case study i Pytania uczestników Zakończenie

Cel biznesowy i edukacyjny

Uczestnicy nauczą się występować publicznie, pracować ze sceną ale również występować w kameralnym gronie gdy jest potrzeba prezentacji oferty. Nauczą się sprzedawać ze sceny czyli prezentować swoją firmę i ofertę w taki sposób aby słuchacze chcieli kupić od nich produkty i usługi. Uczestnicy opracują swój „elevator speech” czyli tak zwaną mowę 60 sekundową która pozwala na prezentację szczególnie w warunkach spotkań biznesowych. Nauczą się panować nad stresem w czasie wystąpienie oraz popracują nad mową ciała. Nauczą się story sellingu czyli sprzedaży opowieścią często wykorzystywanej w czasie wystąpień. Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji społecznych, sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnicy nauczą się występować publicznie, pracować ze sceną ale również występować w kameralnym gronie gdy jest potrzeba prezentacji oferty. Nauczą się sprzedawać ze sceny czyli prezentować swoją firmę i ofertę w taki sposób aby słuchacze chcieli kupić od nich produkty i usługi. Uczestnicy opracują swój „elevator speech” czyli tak zwaną mowę 60 sekundową która pozwala na prezentację szczególnie w warunkach spotkań biznesowych. Nauczą się panować nad stresem w czasie wystąpienie oraz popracują nad mową ciała. Nauczą się story sellingu czyli sprzedaży opowieścią często wykorzystywanej w czasie wystąpień. Bezpośrednim celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sprzedażowo-handlowych pracowników co implikowało będzie poprawę sytuacji finansowo ekonomicznej firm poprzez wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Ukończenie szkolenia umożliwi podniesienie kompetencji spolecznych, sprzedażowo-handlowych i komunikacyjnych pracowników firm. Każdy z uczestników po pozytywnym przejściu testu końcowego otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów z wyszczególnieniem nabytych umiejętności.

Grupa docelowa

Grupę docelową szkolenia stanowią właściciele mikro, małych i średnich firm oraz pracownicy bezpośrednio lub pośrednio związani z wytwarzaniem, dostarczaniem usług/produktów oraz obsługą klienta.

Narzędzia

Prezentacja, praca w grupach, case study, warsztat.

Weryfikacja nabytych kompetencji

Sprawdzający test wiedzy po przeprowadzeniu szkolenia

Dane firmy

Apartamenty Lubelskie Sp. z o.o.

ul. Chopina 41/2

20-023 Lublin


NIP 7123310701, Regon 364023281


Dane kontaktowe

tel. 500 815 400

tel. 789 202 278

info@apartamentylubelskie.pl


Konto bankowe

Konto: RAIFFESEN BANK POLSKA S.A.

PL 54 1750 0012 0000 0000 3276 2336

SWIFT: RCBWPLPW